OshKosh B’gosh

913.299.9047

1813 Village W Pkwy, Kansas City, KS 66109

Justice

913.788.2001

1829 VILLAGE WEST PKWY, KANSAS CITY, KS 66112

Gymboree Outlet

913.499.8825

1843 VILLAGE WEST PARKWAY, KANSAS CITY, KS 66111

Crazy 8

913.299.9716

1843 VILLAGE WEST PARKWAY, C-119, KANSAS CITY, KS 66111

Carter’s

913.299.2205

1829 VILLAGE WEST PKWY, KANSAS CITY, KS 66112

Close